Papeneiland

Dit bijzondere rijksmonument uit 1622 op de hoek Prinsengracht/Brouwersgracht, is al sinds 1896 café Papeneiland. Op Prinsengracht 7 bevond zich vroeger een katholieke schuilkerk. De vluchtroute van deze schuilkerk liep naar dit pand, vandaar dat het café Papeneiland is genoemd. Of die gang ooit echt heeft bestaan is niet bekend, maar de resten van een vluchtgang zijn nog steeds te zien in het café.

Bill Clinton op bezoek

Eind mei 2011 stond er een bekende gast voor de deur van café 't Papeneiland van Tiel Netel, door buurtgenoten consequent Tieltje genoemd. Het was niemand minder dan de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton, speciaal naar Papeneiland gekomen om er appeltaart te eten. Een uur voordat de oud-president kwam, kreeg Tieltje een telefoontje of hij een plaats kon reserveren. Na het gebruikelijke gemopper, “Eigenlijk doen we dat nooit, maar vooruit dan maar”, werd er toch een plekje voor Clinton vrijgehouden. Een maand later kreeg Tieltje een brief van de oud-president waarin hij hem hartelijk bedankte voor de 'delicious apple pies'.